PDF version (88k)

A BEAB ME A REKUNG

Picture

written by Youlsau Ais
illustrated by Macario Demei

Picture

A Beab me a Rekung a kmal mle kausechelei. A ta er a klebesei e te milrael el mo omngar. Te omngar e a Rekung a kmal mla mo meched a rengul e songerenger. Ng okerer a sechelil el kmo, "E rrang ke songerenger ng diak?"

"A Beab a dilu el kmo, chochoi e rrang. A kmal songerengerang."

Me a Rekung a dula er ngii el kmo, "Me dengai a idengeled e dorael el mo osiik a kall."

Picture

Te mocha ngmai a idengelir e merael. Te merael el mei el me er a taoch. Te mocha oiit a idengelir. A Beab a mo mechiuaiu e a Rekung a mo metengel er a daob me ng melim a daob me ng melim a daob e le ng kmal mla mo meched a rengul.

A Beab a milsa mera el klou el redechel a Riamel. Ng dula er a sechelil er a Rekung el kmo, "Rrang me e bo mngasech el nguu se el keled el Riamel."

Picture

Ke mla melim me ke mla mo mesisich. A Beab a mocha mengeblad er a sechelil er a Rekung. Ng dula er a sechelil el kmo, "A uchul me a kmu bo mngasech kau el betok a techetechem e ngak a diak."

"E rrang ng bai ungil bong e kebekerurt."

"Ng diak e rrang bai bong."

Kau se le mechib a teluo er a techetechem e ngii a dirk medechel a lmuut el betok.

Picture

A Rekung a mocha a ngmasech. Ng milchib a eruo er a techetechel me ng ruebet.

A Beab a liluut el kmu er ngii el kmo, "Kau a uchul ke mo mededechor. Kedi remurt el kmal merengum."

A Rekung a liluut el mo ngmasech.

Picture

Ng kmal mle rengul el remurt. Ng dirrek el liluut el ruebet el mecham a eruo er a techetechel e obeu a medal. Ng dikea el sebechel el omes. Ng dula er a sechelil er a beab el kmo, "Rrang merekong e kuk bong." Ng kmal dikea el sebechek e le ak mla metemall. A Beab a milsa a medal a sechelil el telemall.

Picture

Ng dula er ngii el kmo, "Bo mechiuaiu e momes er ngak e bo kngasech." A Beab a kmal mle bekerurt er a lebo lengasech. A sechelil a mlo diak lesang. Ng mo ngmasech me ng dengchokl. A lomes er a sechelil e ng omdidm er ngii e diak lesang.

A Rekung a mocha medengei el kmo a sechelik a kuk mocha mengeblad er ngak.

Picture

Ng oleker el oleker er a sechelil. Ngii a okor e diak longerodech e di menga a Riamel. A Rekung a mocha a ulsirs er a uchul a Riamel. Ng dula er a sechelil el kmo, "Rrang ng diak leme chimong me kkelii. Chom chemechemii e mdbar e mtechiur e beskak ak di kolii."

A Beab a kmal tilobed a cheril. Ngiluu a chimong er a redechel a Riamel el mideklii er a daob.

Picture

"E kmu er a sechelil el kmo sekid a kelem."

A Rekung a milrael el mo er a tkul a daob. A lomes er a Sekos e ng remurt. Ng melekoi er ngii el kmo, "Sekos mngesukak el nguu se el kelek." A Sekos a dimlak el renges e le ng kmal mle bekerurt. A lomes er a bita er a daob e ng mesa a bilis.

Picture

Ng dula el kmo, "Bilis me mngesukak el nguu se el kelek." A Bilis a di ulemes er ngii e okor e merael e diak lolekoi er ngii. Ng kmal mekngte a rengul a Rekung me ng longelang.

A Beab a mesa a Uel el merael el mo bedul a Rekung. Ng oldiu e ocherchur. "E rrang lak

Picture

A Rekung a dimlak lesa a Uel e ng duum er a bita er ngii. Ng kmal kilbetiekl e lmangel el mo klou.

A Uel a dula er a Rekung el kmo, "Lak mlangel. Aike el rokui el soam a di kbo kruul el meskau." A rekung a mocha a ouchais er a Uel a teletelel a sechelil.

Picture

A Uel a dula er a Rekung el kmo, "Bo mngasech er a ulkek a dorael."

A Beab a lomes er a sechelil e ng mocha a ngmasech. Ng oldiu el kmo, "E rrang mchielak." Tiakid a kelem kau me a Uel.

A Rekung a dilu er ngii el kmo, "A kmal merekong el sechelim."

A Beab a oldiu el oldiu.

Picture

A lomes a Rekung e ng mesa a Wolf. Ng kmal ulcherchur e kmu er a Wolf el kmo, "Mokodir a Beab e mkelii. Ng kmal kedelebuu me ng ungil kall."

A Beab a kmal mlo medakt. Ng di mlengemochem e ruebet me a Wolf a kolii.

A Rekung me a Uel a kmal mlo ta a rengrir e mocha a kausechelei.

ACTIVITIES

Phonics

Omesodel: Morrenges aika el derta el tekoi el kbo kulekoi. Ke orrenges e omes aika el tekoi el ngar er a babilngem. Mlechesii a chaibibeob el meliuekl er a tekoi el osisiu a uchelel ngii me se el bo kdelii.

1)

A. Tuu

B. Riamel

C. Bobai

2)

A. Sechelil

B. Bechil

C. Rubak

3)

A. Chemutii

B. Chemang

C. Rekung

4)

A. Debar

B. Beab

C. Katuu

5)

A. Derariik

B. Bilis

C. Uel

Sight Words

Omesodel: Momes aika el tekoi me a ngakl el beldukl er a eou. Momes er tia el llecheklel a klalo el kulecholt er ngii. Msiekii a ngklel er a babilngem. Mleches i a chaibibeob el meliuekl er a ngklel.

1)

A. Rebotel

B. Riamel

C. Bobai

2)

A. Sechal

B. Bechil

C. Sechelil

3)

A. Rekung

B. Reng

C. Renguk

4)

A. Bilis

B. Beab

C. Belochel

5)

A. Wolf

B. Uos

C. Uel

Factual Comprehension

Omesodel: Mchuiu aika el derta el ker el beldukl er a eou. Mngilt a ungil el mo nger er ngii. Mlechesii a chaibibeob el meliuekl er a ocherengel a nger er ngii.

1) Ng ngara me a Beab me a Rekung a mle ta a rengrir?

A. Te kmal mle kausechelei.
B. Te mle chacheroid.
C. Te teru el odam.

2) Ng ngara me a Beab me a Rekung a ngilai a idengelir e merael?

A. Te ulerreched el mo er a chei
B. Te kmal mle songerenger e meched a rengrir
C. Te ulerreched el mo mechiuaiu

3) Ng ngara me a Beab a uleldurech er a sechelil er a Rekung el mo ngmasech?

A. Ng mle smecher
B. Ng mle mechitechut
C. Ng mle mesaik

4) A Rekung ng millim a ngarang?

A. Ralm
B. Mengur
C. Daob

5) Ng ngara me a Beab a milngemochem?

A. Ng mlo mesulaul
B. Ng mlo medakt
C. Ng mlo smecher

Sequence of Events

Omesodel: Mchuiu aika el derta el uldasu el blechobech er a eou. Mluches a ochur er a bebul a kerebai el ocholt el kmo ngara a ungil el mo kot me a ongerung me a ongedei el mo lmuut er a ongeim.

_______ Ng milritech a eruo er a techetechel me ng ruebet.

_______ A Rekung a mocha a ngmasech.

_______ A Beab a milsa a mera el klou el redechel a Riamel.

_______ Ng kmal dikea el sebechek e le ak mla metemall.

_______ A Beab me a Rekung a milrael el mo osiik a kall.

Inference

Omesodel: Mchuiu aika el derta el ker. Msiik a nger er ngii er a aike el ngar er a eungel. Mlechesii a chaibibeob el meliuekl er a "a" me a lechub e ng "b" me a lechub e ng "c".

1) Ng locha a ngara a uchul me a Rekung me a Beab a mlo osiik a idungel?

A. Ng dimlak a kelir.
B. Ng dimlak a idengelir.
C. Ng dimlak a blirir.

2) Ng locha a ngara a uchul me a Rekung a mlo melim a daob?

A. Ng uleldurech er ngii a Beab.
B. Ng kmal el mlo meched a rengul.
C. Ng mlo osiik a ngikel.

3) A chomomdasu e ng locha mlo ua a ngara a uldesuel a Beab er a lesa a medal a Rekung el telemall?

A. Ng kmal mlo medakt.
B. Ng kmal mlo tuobed a cheril.
C. Ng lilangel.

4) Ng locha mlo ua a ngara a rengul a Rekung er a lemechib a techetechel?

A. Ng kmal el mlo tuobed a cheril.
B. Ng kmal el mlo mekngit a rengul.
C. Ng ngulekoad er a Beab.

5) Ng locha a ngara a uchul me a Rekung a kmal mlo ta a rengul ngii me a Uel?

A. A Beab a chilitii a Rekung a merael.
B. A Uel a milekodir a Beab.
C. A Uel a ngilsouir a Rekung.