PDF version (247k)

Picture

translated by Augustin Uolai
illustrated by Gue

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Activities

Meta ishi ka ye talogo

Picture

Ye be gale semaliu me semaliu gaami le ye be seoriu ulunulu seewe me seewe mele kawe si ya tefa itale.

Iwe nge semweiu gaami gai sa seoriu iteli mena gare seewe metta.

Tappile:  Yooro ingile nge yooro peshale.
Ye gale logo letteti. Seewe metta?

Mena ila: Semaliu iige.

Reeli tafetafe kawe shagiu, gai gagila gare ye be fitouwe mele ye be mmwele le gai be googo lani sentences.