pageok
PDF version (75k)

OMENGEREOMEL
EL BELOCHEL

Picture

translated by Mahensia Thomas
illustrated by Neil Hickey

Omesodel Tia El Babier

Tia el babier a kmal klou a belkul. Ng klou a belkul el mo er a rengalek me a dirrek el meklou el chad. Ng klou a belkul el lechieuii e bo lodengelii.

Ng klou a belkul el bo lodenge el kmo a belochel a kmal mekesai el charm. Ng dirrek el diak a bekecheroll el ua a malk. A lsekum kede meterekakl e ng kmal mereched el mo diak.

Ng ungil el dongereomel a belochel me lak el mereched el mo diak. A dongereomel e ng mo sebechir a rengeleked el mes e ousbech er a ngar er a medad el rak. A rengelekir a rengeleked me ng dirrek el locha a mo sebechir el mes e ousbech.

Picture

Omengereomel El Belochel

Ng mla er ngii a chimo el chedil el belochel. Ng mla er ngii a lukel. Ng mla er ngii a teblo el ngisel el ngar er a lukel. Ngika el belochel a rireboreb er a bita er tia el lukel. Ng ulemes aika el ngisel. Ng kmal mle ungil a rengul. Ng mle medenge el kmo aika el ngais a bo lomeu e ng kmal mo ungil el ngelekel a belochel.

Picture

A chedam el belochel a dirrek el rireboreb er a bitrongel tia el luuk. Ng dirrek el omes aika el ngais. Ng omes er ngika el chedil el belochel e ocherechur. Ng kmal mle ungil a rengrir el terung. Te mle medenge el kmo ng mo er ngii a rengelekir el kmal el ungil.

Picture

Ngika el chedam el belochel a oker er a chedil el belochel Ng oker er ngii el kmo, "Ke songerenger me a ak mo melngot?"

A chedil el belochel a dilu, "Chochoi, ak kmal songerenger. Moutekangel el mo melngot."

Picture

A chedam el belochel a kmo, "Me a da ke di kiei e choielak. Ak di mereched."

A chedam el belochel a silebek el mo melngot Ng kmal blak a rengul el osiik a kall. Ng dirrek el kmal di omdasu aika el ngais. Ng kmal leko di lemereched el omeu me lesterir. Ng reboreb er a chetebtel a kerrekar el ko er a omdasu aika el ngais. Ng kmal dimlak lesa a chad el omoes el ngar er a eou e omdidm er ngii.

Picture

Ngika el omoes el chad a kmal mle blak a rengul el omdalem er a bosel er ngika el belochel Ng omdalem er a bosel el mo el tibidii. Tia el lemetboid e a tama er ngii a kmal di tiluu er a ulul ngika el chedam el belochel me ng ruebet.

Picture

A bngel tia el boes a kmal mlo klou me ngika el chedil el belochel a rirengesii Ng ko er a mlo suebek a rengul. Ng di dimlak el soal el omdasu el kmo kele el chedam el belochel el mla oboes. Ng milengiil er a chedam el belochel el mlo meketeket. Ng di dimlak el me el mocha a kebesengei. A chedil el belochel a kmal songerengerang. Ng di di ulutekangel el mengkar aika el ngisel. Ng mla mo medenge el kmo a chedam el belochel a mla mad.

Picture

A bo el tutau e ng ko er a mla morael aika el ngais. Ng di mle telkib e ng omeu me ng tuobed aika el ngelekel a belochel Ng kmal klebokel a bedengel. A delrir a ulemes er tir e kmal soal le te kmal klebokel.

Picture

Tia el le ko er a mesisichang e ng milechiteterir me te kiei e ngii a suebek el mo melngot Ng kmal di orreched le ng kmal bekikl er a rengelekel. Ng bekikl a ngodech el charm a ltemelleterir a rengelekel. Ng dirrek el kmal blak a rengul el melngot le ng diak a olengeseu er ngii. Ng mesebesebek el oldingel a chetebtel a kerrekar el osiik a rodech. Ng ko er a kmal diak a lebetik. Ng dirrek el kmal mesulang me ng mocha reboreb er a chetebtel a kerrekar e olengull. Ng kmal meringel el omdasu el kmo ngara a bo el tngot el kelel ngii me a rengelekel.

Picture

Ngika el chedil el belochel a reboreb er a chetebtel a kerrekar el kmal diak lesa a chad el omoes. Ngika el chad a kmal meketeketa el omdidm er ngika el belochel Tia el sa el mocha chelellakl ngika el belochel e ngika el chad a mocha ungil el mesang. Ng mocha a mdelemii a bosel er ngii el belochel e mungii. A tama er tia el boes a mera el di tiluu er a ulul el mo tmoech er a ulkel. Ng rirebet ngii el belochel me ngika el chad a nguu.

Picture

Aika el ngelekel a belochel a di mla er a luuk e mengiil er a delrir. Te mengiil e kmal di diak el mei. Te kmal songerengerang. Te lmangel el oldiu el oleker er a delrir. A delrir a dirrek el di dimlak el mei. Te di lilangel el kmal mlo meketeket. Te lmangel er a klengererenger me a kerrasem. Te lmangel e diak a charm me a lechub e ng chad el mo ngosuterir. Te di lilangel el mo el mo el medei.