pageok
PDF version (1.31m)

Picture

Ng Telechesuch el Omeruul

written by Miriam U. Sakuma
illustrated by Calvin A. Fujioka

Table of Contents

Ngais El Mo Malk

Ngara a Kolii a Ngarang

A Sebang A Silubii A Subelel

Picture

NGAIS EL
MO MALK

ngais

Picture

Tia a ngais.

Ng ngisel a malk.

chedil el malk

Picture

Ngika a dechuu.

Ng chedil el malk.

Ng mengaet a ngisel er a bek el sils.

Ng mochu omeu a ngais.

Me ng omenga a ngais.

Ngika a ngelekel a malk.

Ng mocha merael.

Picture

Ngika el ngelekel a malk a merael. Ng ousbech a kall. Ng menga a lius.

ngelekel a malk

Picture

Picture

A ngelekel a malk a ousbech a ralm. A ngelekel a malk a melim a ralm. Ng melim a ralm el ngar er a beached.

A malk a merael el mo klou.

A ngelekel a malk a klungang.

A ngelekel a malk a mla mo klou.

Ng dechuu. Ng mo chedil.

Ng mla mo kirel el omechell a ngais.

Picture

Ng mla mo kirel el osiik er a luuk. Ngar er a luuk.

A luuk a ngar er a sualo.

Ng omechell a ngisel.

Ng soal a ngisel.

Picture

Ng oldiu el kmo, "Pap-pe-kak, pap-pe-kak, pap-pap-pe-kak." Ng ouchais er a chedam el malk.

Picture

A dechuu a kmo, "Pap-pe-kak, pap-pap-pe-kak." A chedam a orrenges.

A chedam el malk a merael er a ullel a chedil el malk. Ng soal el omes a ngisel a malk. Te dmak el merael. Te dmeu a rengrir.

Picture

A chedil el malk a mengaet a ngisel. Ng mengkekeald a ngisel. Ng omenga a ngisel.

Picture

Picture

A kldei el ngelekel a malk a okiu a ullel a delrir. Te okiu a ullel a delrir. E a delrir a oleker er tir el kmo, "Klak-klak-klak-klak-klak." E a rengelekel a onger er ngii el kmo,"Pio-pio-pio-pio-pio."

Picture

Me tiaikid a teletelel el ngar er a ngais el mo er a malk el mo er a ngais. E di ua isei me ng di betok a malk.

Picture

Ngara a Kolii a Ngarang

Picture

A Orredakl a uluucharm a teblo el malk A ta a sechal me a ta a dechuu.

Ng bek el tutau me a el kebesenge el omekang. E dirrek el omngim er a ralm.

Orredakl a oungalek. Te di sechal a rengelekel. A klou a Sebang e a kekerei a Ngirachosm.

Tirka el teru a kmal sorir a malk E a demerir a ngar er ngii a cheremel el ngar er a bub.

Picture

Picture

Te blechoel el mo me te melaiu e merterutech er ngii el malk Te mla mo ta rengrir.

Ngika el dechuu a mla mo kirel el omechell. Ng mla mo meruul er a lukel. Ng ouluuk er a sualo.

A Sebang me a Ngirachosm a milil tir me a recheremir el malk Te oleker er tir. Me tirka el malk a mengchechitakl.

Picture

Tirka el buik a sorir el oltobed a aika el malk. Me te di mle telkib e a Sebang a otebedii a sechal el malk. Ng menguoku er ngii e kmal soal el obang.

Ng di mle telkib e a Sebang a mecherei a cheremel me ng mererorael er a mekesong.

E a bocha el merek a ureor e a Orredakl a meremang. Me ng olengull el telkib. E mocha omeka a malk. E a lebo e ng di chimo el malk a ngar er a bub. Ng di dechuu a medechel. E a sechal a dibus.

Me tiaikid e ng mocha omekedo er a rengelekel. Ng okerei er a rengelekel el kmo, "E a malk?"

Me a rengelekel a dula el kmo, "Ng diak kimodengelii. Ng di mla er a blai."

Picture

Picture

Me ng dula er tir el kmo mei me desiiekii. Me te mocha osiik el meliuekl er a blai e di diak. Te mlo er a bita er a orchertoll me a blil a babii e diak Te mlo er a blil a Meyar me a blil a Laisang e di diak.

Te mocha er a sers er a chemutii me te osiik E di mle mereched e a Sebang a mesa bekerekard el ko er a blengkangk er a bebul a chemutii.

Picture

Me ng uleldiu e kmo, "Chedam ngilekid a malk el mechiuaiu. Ng mechiuaiu er a bebul a chemutii."

Me ng di mle mereched a Orredakl el mong. Ng kilderii e dula el kmo, "Ngka el malk a smecher.

Me ng ko er a kmal mlo mekngit a rengrir a rebuik.

A Orredakl a miles a betok el katatsumuri el cheldull. E a lomes e ng mla er ngii a kar el omekeoad a katatsumuri.

Picture

Picture

Me a rebuik a miles a aika el charm me a aika el omekodall. Me te mle mereched tir me a demerir el me er a blai el mle omkar er a malk.

A demerir a milsa kar me ngii el malk a mocha mechiuaiu.

Picture

E a Ngirachosm a ko er a oumekikngit el reng e okerei er a demal el kmo, "Ng milkesakl a malk?" Me a demal a ulengull el telkib e kmo, "E sang a malk a milnga a katatsumuri E a katatsumuri a milnga a omekodellel. E a aike el omekodellel a katatsumuri a dok."

Me a Sebang a kmo, "O-oi. Ak miles a betok el chedull el katatsumuri el ngar er a bebul a aike el cheldull el ko er a kona. Seikid a locha mle uchul a kodellel. E ng di cholebo e ng techa mle uchul tiang?"

Me a demal a dula er ngii el kmo, "A delam el mechas a ullab a omekodellel a katasumuri el omriid er a tkul a sers er a chemutii. E le aika el katatsumuri a kmal mla kma a chemutii."

Picture

Picture

Me a Ngirachosm a ko er a kmal mlo mechas a rengul e dula el kmo, "A malk a kila a katatsumuri, me a katatsumuri a kila a omekodall me ng uchul e ng socherang. Tia se el mera el telechesuch el tekoi."

"Ngika el dechuu a bai ngeltengat me ng dimlak el mekesakl. E bai mla mechell a betok el ngais. A delemiu a mo melengoes a odimed el ngais." Ng dilu a chedam.

Tiaikid e a demerir a ulemeklatk er tir er a omekodall. A aika el omekodall a mekngit e le ng melemall a klengar.

Picture

Picture

Ng di mle eru el klebesei e ng mad ngika el malk. Me ng kmal mlo mekngit a rengrir tirka el ongalek.

Me a demerir a uleker er tir el me kldibel. E dula er tir el kmo, "Chelecha e kede mo doklii a malk. Le ng killii a omekodall me a dekelii e ke de mo smecher."

Picture

Picture

Me tirka el buik a mocha ngmai a sebel e mocha ngosuir a demerir. Me te kilisii a chutem e doklii.

E a uriur er tia e a rebuik a mocha omekeroul a ngelekel ngika el dechuu me ng mocha betok a cheremir.

E sola e a delrir el mechas a dula er tir me te mocha smiik a chum el mei. Me a aika el chum a mocha omekoad a katatsumuri e mocha kiei er a blil a katatsumuri.

Picture

E se el bo el klou a chum e ng kuk tuobed e mo osiik er a oika el klou el blil a katatsumuri el mo kiei er ngii Miseikid e ng kuk mekodir a katatsumuri E kursii el otebedii a kuk mo soiseb er a chelsel.

Picture

Picture

Itiaikid a mlo uchul e ng mo diak el ousbech a omekodellel a katatsumuri el kar.

Me a cheremel a Sebang me a Ngirachosm a kmal mlo betok. Ng ulemeu a betok. Me ng mla er ngii a dechuu me a betok el sechal el malk. Te kmal mle ta a rengrir e kmal el mle kaukeroul el rokui. Te kmal mlo oungerachel a cheremir el malk.

Picture

Picture

A ta er a klebesei e a Orredakl me a teru el ngelekel el sechal a mlo osiik a ngikel el odoim. Te mlo er a Van Camp el ngar er a Ngemelachel.

Tia er a lebo er a Van Camp me a bilas er a omenged a me soiseb el di melebusech. Ng melebusech el ouchais er a rechad el kmo te mla ngomedii a katsuo.

A Orredakl a mle medenge el ua se a bilas er a omenged a mle ruumk er a katsuo. Ng mla er ngii a meklou me a mekekerei.

Te mocha ngma a odimir e merolang. Me a lebo er a blai e a demerir a mocha meruul a odimir. Ng ngoura a oles e mocha meruul a odoim. Ng ultebedii a delechil a katsuo.

A Sebang a kmal mlo ungil omes er a demal. Ng milsa delechil a ngikel. Ng dirrek el miles a mekebud me a kuaol er a chelsel a delel a katsuo.

Ng uleker er a demal, "Chedam, aika el mekebud me a kuaol ng mekera er a chelsel a delel a katsuo?"

Picture

Picture

A demal a dilu el kmo, "Rungalek, a katsuo a menga mekebud me a kuaol. A meklou el ngikel a menga a mekekere el ngikel."

A demerir a tiluk a ngikel e riruul el di bochu lolengoes. A rebek el chad a milengiil er a temel a blsoil.

Picture

Picture

A Sebang a uleker, "Chedam, ng mekera a katsuo a smiik a kelel?"

A demal a dula el kmo, "A katsuo a delebechel e merael el ngar er a ta er a basio el mo er a tang. Ng osiik a kelel. A mekebud me a kuaol me ng dirrek el delebechel e merael el osiik a kelel. Ng ngar er a ta er a basio el mo er a ta er a basio."

Picture

A bedaoch a suebek er a bab e omes aika el delebechel el mekebud me a kuaol. Ng suebek el me er iou el me mesab a kelel. A mekebud a dirrek el melechesokl el chemiis a mesab. A katsuo me ng dirrek el teloi er a mesab el mesab a kelel."

"Se el lebo le klou a charm me a mesab e a rechad er a omenged a nguu a bilsengir el oltoir er tia el delebechel el mekebud e mengetakl a katsuo."

Picture

Picture

A Sebang a uleker, "A mekebud ng menga ngarang?"

A demal a dilu el kmo, "A katsuo a menga a mekebud. A mekebud a menga charm er a daob. Aika el charm er a daob a kmal mekekere el diak lemeues er a mad."

A Sebang a kmo, "A mekebud a menga a aika el kmal mekekere el charm er a daob. E a aika el mekekere el charm a menga a ngarang?"

A demal a dilu el kmo, "Aika el mekekeremus el charm er a daob a menga mekekere el dellomel er a daob."

Picture

Tirka el buik a kmal mlo ungil el rongesii tia el cheldecheduch. A Sebang a dula el kmo, Chedam, tia el cheldecheduch a mera el omuchel er a aika el mekekeremus el dellomel er a daob e me rokir er kid a rechad. Ng kmal kemangel el cheldecheduch." A demal a dilu, "Chochoi, ng kemangel el cheldecheduch. Ng telechesuch el tekoi."

A Ngirachosm a omengro el ouedoim a katsuo e kmo, "Ng mera el diak kuumera el kmo, ak menga a katsuo el ngii el katsuo a milenga a mekebud me a mekebud a milenga a kmal mekekeremus el charm me a mekekeremus el charm a milenga aike el mekekeremus el dellomel er a daob. Tia a mera el telechesuch el cheldecheduch."

Picture