pageok
PDF version (174k)

Ke Mle Medenge el
Kmo Demul a...

Picture

by Mahensia Thomas
illustration by Calvin Fujioka

Ke Mle Medenge el Kmo a Demul a

Picture

--meketeketa el kie er a daob e ng di diak el ngikel? A Demul a ua ikid a rechad. Ng mechell a ngelekel e oltut (mammal).

--ousbech er a belsibs er a bdelul el outeliil? Tia el belsibs a lomekedong er ngii el kmo ng otebedellel a eolt. Ng obok se el le me er a bebul a daob a Demul e kuk obutek se el le bo er a chelsel a daob.

--outeliil el eru me a lechub e ng edei er a chelsel a ta el bung? Ng dirrek el sebechel el orekedii a telil el elolem el bung a lsekum ng kirel?

--oltobed a ngor (sound) el ousbech er tia el belsibs el ngar er a bdelul? Ng ngar er ngii a kmeed el dart el ungelel ng di diak lousbech el meringet? Ng ousbech a ungelel el omedechem a ngikel e ng di di omerekakl a kelel el diak loringet.

--orrenges el ousbech a kmal mekekere el belsibs el ngar er a bita me a bita er a bdelul? A ikrel aika el belsibs a ngar er ngii a dingal. A Demul a sebechel el remenges a kuk betok el ngor (sound) er kid a rechad.

Picture

--diak el sebechel el melungl a bau e ng di sebechel el mesuub el mo mengarem a kall?

--kmal mechitechut a budel a bedengel er a sils me ng di mereched el medul er a sils?

--kot el klou el Demul a mo elolem a rekil?

--omecheliu er a ngelekel se el lemechell el mo lmuut er a bo le klou? A delal ngika el Demul a ngiltii a ta er a redil el Demul el mo ua el ta er ngii e te kaingeseu el oungerachel er ngika el ngelekel.

Picture

--betok el dmak el kiei? Tirka a dmak el omengur e dmak el mechiuaiu e dirrek el kaingeseu el omes er a ta me a tang a bo el secher me a lechub e te metik er a kengaol.

--sebechel el melekoi? Ng diak lolekoi a osisiu el tekoi el dolekoi kid a rechad e ng di ng kuk ngar er ngii a rolel a le chachedecheduch. A sisuau me a teb me a ngumk me a ongech a kmal meklou a belkul er a Demul. Aikaikid & lousbech el chachedecheduch.

Picture

Picture

--diak el kakoad me a diak el kaiberober a kall me a diak el kaiberober a delengchok.?  Te kmal kakull.

--mla ngosuterir a rechad el ngar er a chei?

--ngosuir a ta er a Demul a lsekum ng metemall me a lechub e ng mo smecher? A teblo er a Demul a tumchel a eungel a oisal ngika el telemall el Demul me ng mo er bab er a bebul a daob.

--sebechel el metik er a rolel er a chelsel a daob a le milkolk? Ng oldiu e mereko e orrenges er a ngerngellecheluu er a diul a bo lsbechii er a bilas me a lechub e ng ngikel me a lechub e ng bertakl. Seikid e ng mo medengei el kmo ng merael el bedul ker e diak el sbechii er a ngii di le ngarang.

Picture