pageok
PDF version (696k)

KAKEROUS A MEKLUNGWL ME A TELETEL

Picture

written by Rachel Nabeyama
illustrated by Donald Buchholz and Deby Nakamura

Table of Contents
KAKEROUS A MEKLUNGEL ME A TELETELEL

A Mik A Mo Er A Skuul
written by Rachel Nabeyama
illustrated by Donald Buchholz

Tede El Odam
written by Rachel Nabeyama
illustrated by Deby Nakamura

Ng Klou Ng Kekerei?
written by Rachel Nabeyama
illustrated by Donald Buchholz

A Mik A Mo Er A Skuul

Picture

A Mik a di kmeed a blil er a skuul. Se el lorael e ng mo engelakl a teblo el blai. A ongedei er a blai a blil a ta el mechas. A ngklel a Ana.

Se el lebo er a blil a Ana e ng kirel el mo imuul. Ng mo imuul el mo er a katur. Ng ngar er ngii a sers er a bita el rael. Ng betok a kerrekar me a charm. Ng dirrek el ngar er ngii a telelluk er itia el sers.

A ikrel tia el sers a ngar er ngii a rael. Ng rael el mo er a skuul.

Picture

Picture

A Mik a di blechoel el duob er a skuul.

A delal a ngiluu a babier er a sensei.

Ng kmo, "A Mik a blechoel el duob er a skuul."

"Mik, Ng ko er a di tutau e ke merael?

Ng ngara me ke di duob er a skuul?"

"Chedil, se el bo kengelakl er a blil a mechas el Ana e ng kmu er ngak me a ak meriik e ng meskak a kelek el berel. Ng dirrek el se el bo kengelakl er a sers e ak mo uldeiuls er a uchul a kerrekar e orrenges a ngerel a charm. A le-bebil e a kumriid a tane e a beab a me kai-tebetobed er a blil. Ng melai a tane el mengang. Ak dirrek e el mo omes a dechedech er a chelsel a telelluk. Se el kbetechii a bad er a chelsel a ralm e ng mo kardekekl."

Picture

Picture

"Ak kmal mo mechelaod e di obes er a temel a skuul. Ak kmal mo orreched me a ak di mo oleong er a kakine el mo er a skuul. Seikid a uchul e chedei me a ak di duob er a skuul."

Activity
Mlechesii a llecheklel a rael (map) el ochotii a rolel a Mik a lebo er a Skuul. Ng diak moluches er tia el hong. Mousbech er a ngodech el babier.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Klebokel el Belulachad

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Aika a klde el ngais.

A chimo ng a klou.

A teblo ng a mekekerei.

Picture

Aika a teblo el mlai.

Ng klou me a kekerei.

Picture

Tia a torak.

Ng kmal klou.

Picture

Aika a kloa el kingall.

A chimo ng a klou.

A kldei a mekekerei.

Picture

Aika a kleim el bduu.

A teblo ng a meklou.

A kldei a mekekerei.

Picture

Aika a kllolem el meradel.

A teblo ng a meklou.

A kloa ng a mekekerei.

Picture

Ng klou el babii.

Ng kekere el babii.

Picture

Ng klou el chad.

Ng kekere el chad.

Picture

Activity
Bo mnguu a ta er a babier e moluches a nger er kau.
1. Mlechesii a llecheklel (picture) a kot el klou el chad el bla mesang.
Mlechesii a ngklel.
2. Mlechesii a llecheklel (picture) a kot el klou el kerrekar el bla mesang. Mlechesii a ngklel.
3. Mlechesii a kot el kekere el klalo el bla mesang. Mlechesii a ngklel.
4. Mlechesii a kot el kekere el charm el bla mesang. Mlechesii a ngklel.