pageok
PDF version (391k)

Picture

written by Maria Otto
illustrated by Joy L. Goodenow

Ius Me A Uel

A irechar e ng mla er ngii a ta el mechas me a ta el rubak el kilie er a ta el chelebacheb. Tirka mle obekel. Tirka el obekel a dimlak loungalek le mechas a dimlak lomechell.

A ta er a klebese e a rubak a mlo er a chei e metik er a ngelekel a Uel me ng ngiluu el me remei.

Ngika el ngelekel a Uel a kmal mle kekere e ko er a sesmecher a osenged er ngii. A mechas me a rubak a kmal mle blak a rengrir lomeka er ngii. Te ulemekeroul er ngii e mengedecheduch er ngii el di ua longedecheduch er a mera el chad.

Ngika el ngelekel a Uel a kmal ulemeka klebese me ng kmal mle mereched el mo klou A omerolel a klebese el mo a klebekelel ngika el Uel a merma chemolt. A chelibel a mera el meklou e meaiu. A bedengel a chelibel a ko er a mo mechab e ko er a chededelekelek. A rubak a dula er a mechas el kmo, "Rrang ngika el cheremed el Uel a diak el di ngii el bedengel a Uel e le ngika a ngelekel a ngasech."

Picture

Ngika el Uel er a lerengesii a rubak me a mechas el chachedecheduch el ko er a kmal el di chotengii a klungiolel me a klebekelel e ng kmal ko er a mlo simang. Ng dirrek el ko er a kmal mlo kedidai a rengul.

Ng mlo chuib a sese el klebese e a bechil ngika el mechas a kuk mlo mengemang. E a omerolel el me reme e ng miltik er a ngelekel a Ius me ng ngiluu el me remei. A lemerema lekeed er a blai e ng di mla er a cheroid e omekedo el mo er a bechil e kmo, "Ngak a miltom me ng dimlak a ta el chemang el knguu. E ng di lusech a locha ngar er ngak me ak miltik er a ngelekel a Ius." Me a ledela el ua ise e a bechil a kmo, "Cherei e ng ngar er ngii a sebeched el meldoim. E kid a kmal ngeltengat me ng bai mla mo er ngii a chelmengel a cheremed el Uel."

A bo el kukuk e ngika el rubak a mocha meruul er a mo blil a Ius A omengedmeklir me a ulekerreuir el mo er a Ius a kmal di mle osisiu ngii me a Uel. Me ng bek el klebese el tirka el obekel a omeka aika el cheremir e mengedecheduch er tir el di ua longedecheduch er a rechad

Picture

A Uel me a Ius a mlokeroul el ngalek chad. Te kmal mle mekedung. A ta el tutau e te ulemengur e a Uel a di mla mo merek me ng lodesii e a Ius a dirk ulemengur. Ngika el Ius a kila kelel e dirk mle songerenger. Ng mlo melai a derengel a Uel el me mengang. Me ko er a loderesii a chimal el mo melai e a Uel a kildbengii a chimal a Ius e kmo, Ollei chailecha kelek." Me a Ius a kmo "A. . a . . a renguk ke mla mo merek el omengur." Me a Uel a mekiis el me dengchokl e dula el kmo, "Ak mla mo merek el omengur. E ng di a kelek a kelek me ng diak morutech." Me a Ius a di mle kea el ko ngera e ngoseklii el mo er a cheroid.

Ng mle kekere me ng rirouk er a Uel. Ng blechoel el di ulerrenges a mekngit el omelekingel a Uel.

A omerolel el me klou e ng mlo klou er a rengul a kmo, "Ngak a kmal kikiongel e kebelung me ng diak ksorir a rebetok el chad."

A ta er a klebese er a lsa el klunga a Ius e a Uel a kmal mlo imis el mekngit a blekerdelel el mo er a Ius Me tiaikid e a Ius a kmal ngilasech a rengul me ng mlo mengesemramr er a Uel.

A mechas me a rubak a ko er a kmal mlo ngodech er a rengrir er tir. Te mle mekekere e dimlak el ua ise e bai meklunga e kmal dikea el ta rengrir. Te mlo kakerker el kmo "Kid e ng ngara el mekngit a doruul er ngii me a aika el cheremed a kmal diak el ta rengrir? Ng ngera metemellang me a Ius a mocha mengesemramr er a Uel? Cholebo e te menga a di osisiu el kall me a temel a blengrir a kmal di osisiu e ngara a uchul me ng di bek el sils el leko er a di kakerang?" Me a rubak a dula el kmo, "A klukuk e kede kuk mo mesterir a kakerous el kall. Me a temel a blengrir me ng mo kakerous E kede mesterir el kmo te di ua isei?"

Picture

Me a bocha leua ise e ng kmal dimlak el meketeket e a Uel a luueta el ko er a di mengerar er a Ius Ng ulemdasu el kmo a Ius a dirk remouk er ngii. Me ng mlengerar er a Ius e omekedo er ngii el kmo ke 'tubokl el nguches'. Tiaikid se el kmal el ulengesechii a rengul a Ius me ng dula er a Uel el kmo: "Chudelei ng klemengetel a taem el mko er a di oltuub er ngak e ngak a kmal di lmuk. Ngara kmal el chetim er ngak? A lsekum e ng ngar er ngii a kuruul er ngii el chetim e mdung. Me a lechub e ng kuk di chetim a blebelek e mochib osengem me lak momes er ngak e ngak a diak 'kurdechem er a merangd."

Me a ldela a Ius el ua ise e a Uel a ko er a chebechebelang. E ng di rengul remel e ng ulemdasu el kmo, "Ng teluingera e ke mla mengedecheduch er ngak el ua isei?"

Me a ta er s klebese e a Ius a kmal mechiuaiu e a Uel a merael el mo el tmak er a kemril el mo er a ongolel. E di mle telkib e ng lmuut el merael el me el tmak er a Ius el mo meterob. Me a Ius a di milkerokl el kmo, "Ng diak a medam me ke meredered er kid el mo el mei? Ke choitii a rael me ng diak mokiu ngii e me merderd er ngak?"

A Uel a dula el kmo "Ke kmal olibesongel. Ke choitii a dusall me ng diak bo bad er ngii e me er tiang?

A Ius a kmo, "Ngak a di mla me er tiang." Me te mocha kaititekangel Te di mle kaititekangel el mo el mocha kakoad. Te kmal mlo meringel el kakoad. A Ius a kmal mlo meringel el odelecheklii a Uel. Ng di ululdechelakl er ngii el mkebkii a ta er a chelibel.

Me a lbecha leoaitia a omeruul e a mechas me a rubak a mlo chachedecheduch e dula el kmo, "A Ius a mla mo kirel el merael. Kede lmuut el mo ngodrii er se el mngiluu er ngii." Me a bocha el kukuk e te ngoura a Ius el mocha meradel er ngii er a okeburs. Me a omerolir el mo e te melekinga er a Ius el kmo, "Ng diak el sebecham el oucharm er kau me a Uel a lsekum ke ua ise el kmal di blechoel el meringel el oldechelakl er a Uel. E bechere e ke mo er a okeburs e a lta e ng seikid el teletael er a delengchokl a omosiik er ngii."

A Ius a kmal di liluk e dimlak el ko ngerang. Ng dimlak el ko er a melasem el mesaod er ngii. Ng kmal mle mekngit a rengul er a mechas me a rubak me ng kmal di mle tellatel a btelul er a lolmesumech er ngii.

Me ng ua ise e ng di a Ius a milngedecheduch er a rengul el kmo, "A mechas me a rubak a kmal mle mesaul er ngak Tir a uchul e ak medengelii a renguk. Me a le ua ise e ng ngerchelek el mesa me ng diak a ngodech el mekngit el dubech el mo er tir." Me a Ius a milchelii a delengcheklel el mle kmeed er tia lebla er ngii a mechas me a rubak me a Uel.

Picture

Picture

A Ius a kmal dirk mle mekngit a rengul er tirka el chad er a blil me a ta er ngii er a Uel. Me ng blechoel el di mengkeketab er bita er a blirir. Ng ulumdasu el kmo, "A lta a mechas me a lechub e ng rubak a mesekak me te lmuut el ngoikak."

Me ng mlo ta el kebesenge e ng mo me ng milil e omdasu el kmo, a rubak a locha mlo er a chei me a leme e ng mesekak me ngoikak. Me ng reborb e ko er a di diak a chad el meduum e milkelkang. Me a 1eko ng merolu e ko er a rirengesii a cherrodech. Me ng luueta el mocha reborb e kmo, "Ng locha rubak el meremang." A bocha el chelellakl e lorrenges e ng beteknga el ngor. A lsa el mocha ungil el orrenges e ng ngerir a rebetok el mekekere el buik. Tirka melib er a mo melai er ngika el ta er ngii er a Uel el mo odimir.

Me a Ius a di mle kea lebo el rei. Ng bai ulerreched el merael el mo er a blil a mechas me a rubak. Ng ulemdasu el leko ng mo mesubed er tir A lebo e te mla mo mechiuaiu.

Picture

Me ng mlo er a chemrungel me ng ngar er ngii Ng mlo otilii a btelul e imiit a medal. E tir a merema rebuik. Te oltetellamet el nguu a Uel e mechib el merael. Me a lorael e a Uel a mlengedib a chimal. Me a longedib a chimal e a Ius a milekar. Me a lemekar e lomes el mo bedul a blil a Uel e ng dibus Me ng milrekii a osengel e a lomes e ng milsterir a rebuik e lomedebed a ocherir el mocha er a cheroid. Me ng rirurt el kmal di ulekedii er tir e otuu a telil e mereko e oteb. Ng kmal mlo klou a tebul me tirka el buik a uleldiu e suchesokl el kmal mlo er bab e me metilech er iou me te tomir a Uel. A lechisngekl e ng kedelal a Ius me te medebodes el chemiis.

Picture

A diu er tirka el merechorech el buik me a tebul a Ius a kmal mle meklou me ng milkereklii a mechas me a rubak. A lebe el tobed a mechas me a rubak e a rebuik a mla chemiis e ng di Uel me a Jus a ngar er a tkul a mekesokes el kmal kaderouakl.

Bebil er a Tekoi el Udesuall e Ruoll

I. Aika el beldukl er iou el tekoi a ngar er ngii a dilubech er tia el cheldecheduch me a ngar er ngii a dimlak el dubech Mlechesii a X er a medal aike el dilubech. A lsekum ke ko er a oumededenger e mluut el choiuii tia el cheldecheduch.

1. ____ A rubak me a mechas a mle betok a rengelekir.
2. ____ A rubak a di mla metik er a ius e ruche er a uel.
3. ____ A uel a dimlak el sa el soal a ius.
4. ____ A uel a mle ngelekel a ngasech.
5. ____ A mechas me a rubak a mlengedecheduch er a uel me a ius el di ua le mera el chad.
6. ____ A uel a kmal mle mekngit a omerellel el kirel a ius.
7. ____ A ius a kmal mle ungil sechelil a uel.
8. ____ A mechas me a rubak a mlo lutii a ius er a okeburs.
9. ____ A rengalek el sechal a mlo merechorech er a uel el mo odimir.
10. ____ A ius a ulsebelii a klengar er a uel.

II. Se el kmal ulebongel er tia el cheldecheduch e a uel me a ius a ngar er a mekesokes el kmal kaderouakl. A chomomdasu e ng ngera uchul me te kaderouakl? Di le kau el duibech a cheldechederir tirka el teru el kmo, ngara uchul me te mle kaocherechur.

III. OMESODEL: Tia el Cross-Word Puzzle a ngar er ngii a dersta el kahol er a chelsel el ngar er ngii a lambang er ngii. Monger aike el tekoi el lechukl er iou e mlechesii a nger er kau er a chelsel se el kahol el di osisiu a lambang er ngii me a lambang er se el tekoi.

Picture

MO ER IOU
1. A rubak a ____ a eru el bedengel a charm me ng ngila el me remei.
2. A ius me a uel a mlokeroul el ngalek.
5. A ta er tirka el odam a dilu el kmo, "A ____ a diak morutech."
7.A rubak a miltik er a ____ er a le bo longemang.

DELBARD
1. A ____ a dimlak el omechell.
3. A ____ a kmal mle mekngit a omerellel el mo er a ta er ngii.
4. A ius a ____ a ta er a chelibel a uel.
6. Sel el obengked a ____ e ng kmal ungil a chung er kid.
8. A mechas me a ____ a kilie er a chelebacheb.

IV.OMESODEL: Tia el bades a di mle melemalt el mengai er tia el cheldecheduch. A bebil er a tekoi a mla mengas er a chelsel Mchiuii e molasem el ousbech a di osisiu el tekoi el ngii a ngar tia el cheldecheduch.

Chudele ng klemengetel a taem el mko er a di oltuub er ngak e ngak a kmal di lmuk. Ngara kmal el chetim er ______? A lsekum e ng ngar ______ ngii a kuruul er ngii ______ chetim e mdung. Me a ______ e ng kuk di chetim ____ blebelek e mochib osengem me ______ mo mes er ngak e ______ a diak e 'kurdechem er ______ merangd' .

Me a ldela a Ius ______ ua ise e a Uel ______ ko er a chebechebelang. E ______ di rengul remel e ng ______ el kmo, "Ng teluingera e ke mla mengedecheduch er ngak el ______ isei?"